Historici.nl

Gepubliceerd op 08-12-2020

Promovendus: Biografie P.J. Oud (1,0 fte)

De Faculteit Rechtsgeleerdheid, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen zoeken een promovendus voor het onderzoeksproject over Pieter Jacobus Oud (1886-1968).

De functie
In combinatie met de te volgen onderzoeksopleiding dient dit onderzoeksproject te leiden tot een promotie c.q. biografie. Pieter Jacobus Oud was Tweede Kamerlid voor de Vrijzinnig-Democratische Bond, minister van Financiën in het tweede en derde kabinet-Colijn, burgemeester van Rotterdam, medeoprichter en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en eminent staatsrechtgeleerde. De biografie van Oud zal bijdragen aan onze kennis van de politieke geschiedenis in de 20ste eeuw en het Nederlandse liberalisme, en van de geschiedenis van Rotterdam en de evolutie van het stedelijk bestuur.

DNPP en het Biografie Instituut
Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen verzamelt (digitaal) materiaal van alle Nederlandse politieke partijen, en doet onderzoek naar deze partijen.
Het Biografie Instituut verzorgt onderwijs in de Geschiedenis en Theorie van de Biografie.

Functie-eisen

– aantoonbare belangstelling voor interdisciplinair onderzoek, in het bijzonder op het grensvlak van geschiedenis, politiek en staatsrecht
– aantoonbare kennis van de politieke geschiedenis van de twintigste eeuw
– aantoonbare belangstelling voor theoretische en methodologische kwesties
– stilistische vaardigheden
– ervaring met bronnenonderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

• een startsalaris van € 2.395,- (salarisschaal P) tot maximaal € 3.061,- in het laatste jaar bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.
• eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. De vacature is in principe voor een periode van vier jaar. Binnen dat jaar wordt besloten op basis van het functioneren of het vervolmaken van de periode van vier jaar gewenst is. De aanstelling dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie.

Aanstelling geschiedt bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De promotieopleiding wordt verzorgd door de Groningen Graduate School of Law (GGSL), de Groningen Graduate School (GGS) en de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis.

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 35.000 studenten en 6.000 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, en het Universiteitsmuseum.

Additionele informatie
Prof.dr. G. Voerman, directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
06-13975457, g.voerman@rug.nl

Prof.dr. J.W. Renders, directeur Biografie Instituut van de Letterenfaculteit
06-53216666

APPLY

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.