Historici.nl

Gepubliceerd op 17-09-2019

Promovendus ‘Christine Mohrmann: geleerde op het snijvlak van gender, religie en academische cultuur’

In dit vierjarige onderzoeksproject staan persoon en werk van classica Christine Mohrmann (1903-1988) centraal, tegen de achtergrond van een veranderende academische en confessionele cultuur. Doel van dit wetenschappelijk onderzoek is het analyseren en beschrijven van Mohrmanns leven en carrière als gerenommeerd classica en eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Daarbij betrekt u de complexe context van veranderende betekenissen van gender en andere verschilmakers in de nationale en internationale academische cultuur. Ook de manier waarop de studie en receptie der klassieken van betekenis waren voor de veranderingen binnen het Nederlandse en internationale katholicisme is een centraal thema in uw onderzoek.

Als promovendus analyseert u het nagelaten archief van Mohrmann, alsmede dat van de Radboud Universiteit en andere (katholieke) organisaties waarbinnen Mohrmann actief was. Ook analyseert u de ontvangst van haar werk en persoon in nationale en internationale media en netwerken van classici, historici en theologen. Daarnaast situeert u Mohrmann binnen het nationale en internationale spanningsveld van gender, academia en (katholiek) conservatisme. U schrijft hierover een proefschrift dat zich tevens leent om te worden uitgegeven als lezenswaardige en toegankelijke Nederlandstalige biografie. Uw onderzoek ressorteert onder het Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid (i.h.b. de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis).

Specificaties
• 32—40 uur per week
• max. €2972 per maand

Functie-eisen
• Een (Research) Master diploma Geschiedenis, Literary Studies, of Klassieken.
• Aantoonbare ervaring met archiefonderzoek.
• Aantoonbare kennis van gendergeschiedenis.
• Aantoonbare goede schrijfvaardigheid.
• Een aantoonbaar vermogen om zich aan deadlines te houden.
• Kennis van het vakgebied der klassieken en van ontwikkelingen binnen het 20e-eeuws katholicisme strekken tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband voor bepaalde tijd: u krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als promovendus voor de duur van anderhalf jaar, die na een positieve beoordeling wordt verlengd tot vier jaar.
• Aanstelling: 32 – 40 uur per week.
• Het bruto salaris start met €2.325 per maand op basis van een 38 urige werkweek en loopt op tot €2.972 in het 4e jaar (P).
• Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
• Contractduur: u krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als promovendus voor de duur van anderhalf jaar, die na een positieve beoordeling wordt verlengd tot vier jaar.
• De gewenste datum indiensttreding is 1 januari 2020.
• Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Werkgever
Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Afdeling
Faculteit der Letteren
De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van Geschiedenis en Kunst, Talen en Culturen, Taalwetenschap en Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Additionele informatie
Meer over de inhoud van de vacature:
Prof. dr. M.E.B. Derks, hoogleraar / directeur onderzoek
Telefoon: 024 361 28 30
E-mail: m.derks@let.ru.nl

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.