Historici.nl

Gepubliceerd op 20-06-2019

Promovendus en Postdoc – Flexibele arbeid in de Nederlandse polder

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht doen samen onderzoek naar de ontwikkeling van flexibele arbeid in de Nederlandse polder, in de periode 1950-2020. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van Instituut Gak.

Voor dit project zijn wij op zoek naar:

een promovendus
(in principe vier jaar fulltime)
en
een postdoc
(anderhalf jaar fulltime of een equivalente periode in deeltijd)

Algemene beschrijving
In Nederland is het georganiseerd overleg over arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen hoog ontwikkeld. De Nederlandse polder heeft de reputatie ingrijpende veranderingen in de arbeidsverhoudingen effectief te kunnen doorvoeren. Dit vraagt veel overleg en gaat niet heel snel, maar de resultaten worden wel breed gedragen en daarom relatief vlot en met weinig tegenwerking uitgevoerd.

In dit project toetsen we dat aan drie veranderingen die alle drie met de flexibilisering van arbeid te maken hebben: de maatschappelijke acceptatie van uitzendbureaus, sterke groei van deeltijdarbeid (met name voor vrouwen) en de groei van flexwerk (tijdelijke contracten en zzp-ers). De eerste twee veranderingen vonden plaats vóór 1990, de laatste erna. De eerste twee beantwoorden aan de goede reputatie van de polder: de uitkomst was evenwichtig, hield rekening met de belangen van werknemers en werkgevers, en werd breed geaccepteerd. Dat geldt niet voor de invoering van flexwerk. Hier was de polder wel effectief: flexwerk groeide in Nederland sneller dan overal elders. Maar deze groei wordt ervaren als doorgeslagen. Te veel mensen moeten werken zonder uitzicht op een gewenste vaste baan, of in zzp-contracten die alleen gericht zijn op het goedkoper maken van werk. In het project wordt de vraag gesteld waarom de polder niet langer een resultaat oplevert dat als evenwichtig ervaren wordt.

De postdoc zal de acceptatie van uitzendbureaus en deeltijdarbeid in kaart brengen. Van dit onderzoek wordt verslag gedaan in een of meer artikelen, die analyseren waarom de polder in deze beide gevallen tot een bevredigend resultaat kwam. Het onderzoek van de postdoc dient mede als achtergrondinformatie voor het onderzoek naar de meest recente casus door de promovendus. Het onderzoek representeert immers de ervaring die de spelers in de polder hadden over eerdere besluiten rond flexibele arbeid.
De promovendus zal onderzoek doen naar de recente ontwikkeling, vanaf de jaren 1990. Dat omvat de aanloop tot de wet Flexibiliteit en Zekerheid, inclusief de latere ontwikkeling tot de wet Werk en Zekerheid (2013) en de ontwikkeling tot het begin van de jaren 2020.

Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van prof. dr. Lex Heerma van Voss (Universiteit Utrecht, Huygens ING) en dr. Jeroen Touwen (Universiteit Leiden). De promovendus wordt aangesteld bij de KNAW en werkt bij Huygens ING, de postdoc bij de Universiteit Utrecht. De projectleden werken in nauwe onderlinge samenwerking aan het project en verzorgen gezamenlijk een of meer vergelijkende publicaties. Het onderzoeksvoorstel is te vinden op de website van het Huygens ING.

 

Functie-eisen postdoc:
• promotie in een voor het onderzoek relevante discipline.
• uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels.

Functie-eisen promovendus:
• een onderzoeksmaster of master geschiedenis of een andere relevante opleiding;
• uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels.

Aanstelling:
De aanstelling voor de postdoc betreft een dienstverband van anderhalf jaar in tijdelijke dienst.
De aanstelling voor de promovendus betreft een dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging tot 4 jaar. Startdatum in beide gevallen zo spoedig mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden:
Voor de postdoc is het salaris afhankelijk van relevante werkervaring minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- (schaal 11 CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek. Het salaris voor de promovendus bedraagt in het eerste jaar € 2.325,- en loopt op tot € 2.972,- in het vierde jaar (schaal P CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek.
De KNAW en de UU bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis. De standplaats van de promovendus is Amsterdam, bij het Huygens ING, Oudezijds Achterburgwal 185. Het Huygens ING is onderdeel van het Humanities Cluster van de KNAW. De standplaats van de postdoc is Utrecht, bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, Drift 6.

Reactie:
Voor beide aanstellingen kun je je sollicitatie inclusief een motivatiebrief, curriculum vitae en in het geval van de promovendus een overzicht van je cijfers van BA en MA vóór 1 juli 2019 via e-mail flexibelepolder@bb.huc.knaw.nl sturen t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie van het Humanities Cluster van de KNAW. Bij het onderwerp vermelden Promovendus of Postdoc.
Voor meer informatie over de vacatures en het project kun je contact opnemen met prof. dr. Lex Heerma van Voss (l.heermavanvoss@UU.NL of lex.heermavanvoss@Huygens.KNAW.NL).
Wij streven ernaar dat ons personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht en culturele achtergrond de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van ons team kunnen vergroten.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.