Historici.nl

Gepubliceerd op 21-02-2018

Promovendus Joods Rotterdam en de Tweede Wereldoorlog

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Universiteit van Amsterdam hebben een gezamenlijke vacature voor een promotieonderzoek naar Joods Rotterdam en de Tweede Wereldoorlog.

Samenvatting projectbeschrijving
Voor een project over de ontrechting van Joden in Rotterdam tijdens de bezetting en de wijze waarop zij na de oorlog in hun rechten werden hersteld, zijn wij op zoek naar een promovendus.

Je verricht promotieonderzoek en levert een essentiële bijdrage aan dit project, met name waar het gaat om een analyse van het handelen en de houding van de Gemeente Rotterdam tegen de achtergrond van debezettingspolitiek en de Jodenvervolging in de stad.Het proefschrift zal een bredere scope hebben, i.c. de geschiedenis van Joods Rotterdam tijdens de Duitse bezetting.

Je neemt in deze functie ook deel aan de programma’s van de onderzoeksschool van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, en aan congressen en aanverwante activiteiten.

Functie-eisen

  • afgeronde master Geschiedenis of aanverwante studie;
  • aantoonbare affiniteit met het onderzoeksthema;
  • aantoonbare ervaring met onderzoek na afronding van de academische opleiding, bij voorkeur ook in archieven;
  • uitstekende onderzoeksvaardigheden;
  • aantoonbare vaardigheid in schrijven, ook voor een breder publiek van belangstellenden;
  • in staat zowel in teamverband als op individuele basis werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling gaat in per 1 april 2018 of zo snel mogelijk daarna, en is voor 38 uur per week. Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid. Je wordt bij aanvang van het dienstverband voor de duur van 12 maanden ingedeeld in salaristrede P0 volgens de CAO Nederlandse Universiteiten. Dit betekent een startsalaris van Euro 2222 bruto o.b.v. een voltijds aanstelling (38 uur). Daarnaast kennen wij een reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering en diverse scholings- en ontwikkelmogelijkheden.

Solliciteren
Als je belangstelling hebt en aan de functie-eisen voldoet, zien we je reactie graag uiterlijk 5 maart 2018 tegemoet. Wij ontvangen in dat geval graag je cv, motivatiebrief, een overzicht van behaalde studieresultaten en een (deel van) een recente publicatie of masterscriptie (max. 2000 woorden). Je kunt je sollicitatie versturen naar vacature@niod.knaw.nl t.a.v. Hinke Piersma. Voor vragen, of als je de beschrijving van het onderzoeksprogramma wilt opvragen, kun je een mail sturen naar bestuurssecretariaat@niod.knaw.nl.

Werkgever
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, opgericht in 1945 als Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), met als opdracht het documenteren en onderzoeken van de Tweede Wereldoorlog, heeft zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal centrum voor interdisciplinair onderzoek van oorlogen, massaal politiek geweld en genocides. Daarnaast en mede daartoe, beheert het instituut belangrijke historische collecties en vervult het een centrale en herkenbare maatschappelijke functie als nationaal kennisinstituut, in het bijzonder op het terrein van de geschiedenis en de collecties van de Tweede Wereldoorlog.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.