Historici.nl

Gepubliceerd op 08-04-2019

Promovendus ‘Leven aan boord. Humaniteit en zeemacht (ca. 1780-1880)’

Functieomschrijving

Bij de sectie Vaderlandse Geschiedenis van het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen is per 1 juni 2019 plaats voor een enthousiaste promovendus met aantoonbare belangstelling voor militaire en/of maritieme geschiedenis.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de Verlichting en de intellectuele erfenis daarvan van invloed zijn geweest op de leefomstandigheden aan boord van de  schepen van de Nederlandse marine. Het gaat uit van en toetst de hypothese dat nieuwe humanitaire beginselen op dit vlak stap voor stap grote veranderingen hebben teweeggebracht, zowel in de regelgeving als in de dagelijkse praktijk. Het geeft zich er rekenschap van dat ook andere factoren, zoals technologische vernieuwingen en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen aan deze veranderingen hebben bijdragen. Deze lange-termijn analyse van het leven aan boord strekt zich uit over de laatste jaren van de Republiek, de Bataafs-Franse tijd en de periode van het Koninkrijk tot 1880.  De keuze voor de periode is gebaseerd op de aanname dat de afschaffing van de lijfstraffen binnen de marine in 1879 als de voltooiing van dit humaniseringsproces kan worden beschouwd.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De promovendus wordt aangesteld bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Werkzaamheden

 • Het schrijven van een proefschrift in het Nederlands of Engels binnen vier jaar
 • Het publiceren van de onderzoeksresultaten in peer-reviewed academische tijdschriften
 • Het mede organiseren van workshops en conferenties
 • Het presenteren van de onderzoeksresultaten in workshops en op conferenties
 • Het participeren in PhD-cursussen
 • Het verzorgen van BA-onderwijs binnen de sectie Vaderlandse Geschiedenis in het tweede en derde jaar van de aanstelling

Functie-eisen

 • (Res)MA Geschiedenis met minimaal een 8 voor de (Res)Ma -thesis
 • Aantoonbare belangstelling voor militaire en/of maritieme geschiedenis
 • Affiniteit met het onderwerp
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands
 • Goede beheersing van het Engels
 • Ervaring in het doen van primair bronnenonderzoek
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie volgt een verlenging van drie jaar (fte 1.0) of vier jaar (fte 0.8). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.325 en maximaal € 2.972 bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Werkgever

Universiteit Leiden

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities(LERU). Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij

Afdeling

Faculteit Geesteswetenschappen

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Het instituut combineert een brede aandacht voor historische ontwikkelingen en fenomenen met een duidelijke focus op verbindingen en vergelijkingen in tijd en ruimte. Een traditie van bestudering van primaire bronnen gaat vergezeld van een probleemgestuurde aanpak en een duidelijke inkadering in historiografische debatten.

De kracht van het instituut ligt vooral in de breedte van het onderzoek tussen en binnen Europese, Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse samenlevingen, de specifieke beoefening van de vaderlandse geschiedenis, de methodologische diversiteit en de interactie met kennis- en erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven en musea). Meer informatie over het instituut vindt u op onze website www.hum.leiden.edu/history/

Het onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma Political Culture and National Identities 1750-Present van het Instituut voor Geschiedenis.  Zie voor meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/political-culture-and-national-identities

https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities

Additionele informatie

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij prof. dr. Ben Schoenmaker, Bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis en directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie: b.schoenmaker@hum.leidenuniv.nl of dr. Anita van Dissel, universitair hoofddocent Maritieme Geschiedenis: a.m.c.van.dissel@hum.leidenuniv.nl

 

Soliciteer hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.