Historici.nl

Gepubliceerd op 09-01-2024

Promovendus Nedersaksische Geschiedenis en/of Cultuur – University of Groningen

Functieomschrijving

Heb jij een passie voor onderzoek naar regionale cultuur en geschiedenis, in het bijzonder het Nedersaksische taalgebied? Kun je wetenschap goed combineren met publiekseducatie en zie je jezelf als schakel tussen de academie en de maatschappij? Ben je in staat zelfstandig te werken en een eigen onderzoeksproject uit te voeren over een historisch, politiek, en/of cultureel onderwerp gerelateerd aan de Nedersaksische regio? De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Centrum Groninger Taal & Cultuur heeft een vacature voor een promotieonderzoek (PhD) op het gebied van moderne/eigentijdse Nedersaksische geschiedenis en/of cultuur voor een periode van vier jaar. Naast het uitvoeren van origineel wetenschappelijk onderzoek is publiekscommunicatie een component van deze functie. De ideale kandidaat is derhalve een enthousiaste onderzoeker die hun bevindingen toegankelijk kan maken voor zowel vakgenoten als niet-academici. De resultaten van het onderzoek zullen uiteindelijk verwerkt worden in een proefschrift.

Klik hier om direct te solliciteren.

Je wordt gevraagd om:

 • binnen vier jaar een proefschrift af te ronden;
 • je onderzoek en bevindingen over Nedersaksische cultuur, geschiedenis en/of politiek te plaatsen binnen relevante toonaangevende internationale onderzoeks agenda’s en literatuur binnen regiostudies;
 • je onderzoek te communiceren naar een breder publiek, bijvoorbeeld via lezingen, sociale media en andere vormen van openbare kennisverspreiding, zoals podcasts.

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal kenniscentrum: Ze behoort tot de beste onderzoeksuniversiteiten van Europa en is verbonden met prestigieuze partneruniversiteiten en -netwerken wereldwijd. Wij zijn een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal.

De Faculteit der Letteren is een grote, dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. De faculteit telt meer dan 5.000 studenten en 700 medewerkers, die elke dag werken aan de grenzen van de kennis. De faculteit biedt een breed scala aan opleidingen: 15 bacheloropleidingen en meer dan 35 masterspecialisaties. Ons onderzoek, dat internationaal alom geprezen wordt, omvat Archeologie, Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Taal- en Literatuurwetenschap, Linguïstiek en Media- en Journalistiek Wetenschap.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire (research) master in een relevante discipline, bijvoorbeeld Geschiedenis, Cultuurwetenschappen, of Culturele Geografie.
 • Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent goed op de hoogte van recente (conceptuele en theoretische) ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je hebt affiniteit met het Nedersaksische taalgebied en een grondige kennis van ontwikkelingen in de regio die aansluiten bij het onderzoeksproject dat je zou willen uitvoeren.
 • Het onderwerp van je onderzoek sluit aan bij huidige trends binnen het domein van regiostudies, zoals muziekcultuur, entangled regions en interregionale dynamiek, regionale identiteit, politieke cultuur, koloniaal verleden en de doorwerking daarvan, of milieuvraagstukken/Environmental Humanities.
 • Bij een geschiedkundig project dient de focus op de negentiende en/of twintigste eeuw te liggen.
 • Je hebt ervaring met het publiceren van wetenschappelijke en bij voorkeur ook niet-academische teksten (i.e. teksten voor een breder publiek).
 • Je bent creatief en in staat zelfstandig maar ook in teamverband te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris van € 2.770,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 3.539,- (schaal P) bruto per maand in het laatste jaar bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen;
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van vier jaar. Je wordt eerst aangesteld voor 12 maanden. Na zes maanden worden de resultaten van de kandidaat en de voortgang van het PhD project beoordeeld om te beslissen of het dienstverband wordt voortgezet. Dit PhD project biedt een unieke kans om in een internationale onderzoeksomgeving te werken en waardevolle onderwijservaring op te doen: van de promovendus wordt verwacht dat je 0,4 fte onderwijs geeft tijdens het tweede, derde en vierde jaar van je aanstelling.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden en een uitstekende werk- en privé balans.

Ingangsdatum: bij voorkeur per 1 mei 2024 en niet later dan 1 juni 2024

Sollicitatie

 • Sollicitaties moeten in Nederlands of Engels geschreven zijn en de volgende items bevatten:
 • een motivatiebrief (maximaal 1000 woorden)
 • een CV
 • een innovatief onderzoeksvoorstel (maximaal 1.500 woorden, excl. literatuurverwijzingen en bibliografie) met korte discussie van relevante wetenschappelijke literatuur/huidige stand van zaken in het vakgebied, hoofdvraag, methode en bronnen
  een kopie/scan van je Masterdiploma en officiële cijferlijst
 • je Master scriptie
 • indien beschikbaar, een door jou geschreven wetenschappelijke tekst, bijvoorbeeld een artikel of hoofdstuk uit een bundel
 • twee referenties plus hun contactgegevens.

Stuur je sollicitatie in twee pdf-bestanden (één voor je MA scriptie (in te zenden als extra document, één voor alle overige documenten in te zenden als motivatiebrief). Indien je een artikel, hoofdstuk of andersoortige wetenschappelijke tekst meestuurt, doe dit dan als apart pdf-bestand. Je kunt solliciteren vóór 25 januari 2024 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten zullen eind februari 2024 plaatsvinden.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/(…)rsity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: .https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Dr. Maarten Zwiers, (voor inhoudelijke vragen over de functie/het project), m.zwiers@rug.nl
 • Lisanne Coolen, (voor vragen over de sollicitatieprocedure), l.coolen@rug.nl

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.