Historici.nl

Gepubliceerd op 26-11-2018

Promovendus rechtsgeschiedenis

Functieomschrijving

Het promotieonderzoek richt zich op de receptie van canoniek en Romeins recht in het middeleeuwse Friese recht van de 15e eeuw. Middeleeuws Friesland kende een autonome, inheemse rechtstraditie, die een lange continuïteit vertoonde. Al vanaf het einde van de 12e eeuw reisden echter Friese kloosterlingen af naar de pas gestichte universiteiten van Parijs en Bologna om daar rechten te studeren. De invloed van het geleerde recht nam een hoge vlucht vanaf ca. 1400, toen er een teksttraditie ontstond waarin inheems Fries recht en geleerd recht werden samengesmeed in één teksttraditie: Excerpta Legum of Jurisprudentia Frisica. Het promotieonderzoek zal zich richten op deze teksttraditie. Wat waren de bronnen? Hoe is de traditie tot stand gekomen? Met welke concepten worstelde men in de confrontatie van het inheemse met het geleerde recht? In hoeverre bepaalde deze traditie de dagelijkse rechtspraktijk?

Jouw taken
De belangrijkste taak van de promovendus is het uitvoeren van het onderzoek en het publiceren van een proefschrift.

Functie-eisen

• Master in Rechtsgeleerdheid en/of Geschiedenis
• affiniteit met rechtshistorisch onderzoek
• aantoonbare kennis van Latijn
• aantoonbare kennis van Oudfries of de bereidheid dit in het eerste jaar van de aanstelling aan te leren
• in staat zijn om secundaire literatuur in het Nederlands te lezen
• van de kandidaat wordt verwacht dat hij een deel van zijn onderzoek zal verrichten bij de Fryske Akademy te Leeuwarden
• aantoonbaar goede schrijfvaardigheden
• goede analytische vaardigheden

Additionele informatie

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:

Naam:                  prof. mr. J. Hallebeek
Functie:               Hoogleraar
E-mail:                 j.hallebeek@vu.nl
Telefoon:             (020) 598 6324

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor verdere informatie en de volledige vacature kun je hier terecht.

Promovendus Rechtsgeschiedenis – Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Door Redactie Historici.nl
Docent Rechtsgeschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Promovendus Rechtsgeschiedenis – Nijmegen
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.