Historici.nl

Gepubliceerd op 01-12-2010

Registers Hollandse grafelijkheid (1299-1345) digitaal toegankelijk

Bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) zijn de registers die in de eerste helft van de veertiende eeuw zijn vervaardigd door het grafelijk bestuur in Holland en Zeeland nu digitaal toegankelijk. Deze registers zijn een belangrijke historische bron; alle aspecten van het politieke, sociale en economische leven in de veertiende eeuw komen aan de orde. In deze digitale editie kan men in de tekst zoeken naar woorden en begrippen. Tevens is het mogelijk virtueel door de registers te bladeren en tussen afbeeldingen en teksten heen en weer te schakelen.

De registers, bewaard in het Nationaal Archief te Den Haag, zijn opgemaakt in de kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwse huis, dat regeerde van 1299 tot 1345. In de registers werden voornamelijk door de graaf uitgevaardigde oorkonden afgeschreven, maar ook oorkonden van anderen bestemd voor de graaf en documenten van belang voor het bestuur van het graafschap, zoals lijsten van lenen. De meeste teksten dateren uit de periode dat de registratie werd bijgehouden (vanaf 1316), oudere oorkonden zijn opgenomen wanneer men daartoe aanleiding zag. In totaal zijn er 22 registerdelen, samen bijna 2000 pagina’s, waarin zo’n 3400 oorkonden en andere teksten zijn opgetekend. Het eerste gedeelte van de editie, bestaande uit de registers die de regio’s Zuidholland (het huidige Noord-Holland beneden het IJ), Kennemerland, Amstelland-Waterland en Friesland bestrijken, is nu op de website van het ING beschikbaar gesteld voor het publiek. De overige delen volgen binnen afzienbare tijd.

Ga hier naar de registers van de Hollandse grafelijkheid.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.