Historici.nl

Aceh books

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2010)

Deze website bevat 1200 boeken over Aceh die digitaal toegankelijk en doorzoekbaar zijn gemaakt. De tsunami die de Indonesische provincie Aceh (het vroegere Atjeh) op 26 december 2004 trof, vernielde belangrijke bibliotheken in de stad Banda Aceh. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde initieerde daarom een project met als doel een groot deel van de literatuur over Aceh uit de collectie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te digitaliseren en de collectie vervolgens ter beschikking te stellen aan de documentatiecentra in Indonesië. De titels op de website zijn boeken over Aceh in verschillende talen, waaronder Indonesisch, Acehs, Engels en Nederlands. De boeken zijn gepubliceerd door Indonesische en Europese uitgeverijen en dateren van de zeventiende eeuw tot heden. Het is mogelijk om door de lijst met boeken te bladeren of om te zoeken op auteur, op titel en op trefwoord. Door op een titel te klikken krijgt de bezoeker van de website meer informatie over het betreffende werk en kan het gelezen worden door het document te downloaden. De digitalisering van de boeken werd gefinancierd door het Ministerie van OCW. De Koninklijke Bibliotheek hield toezicht op het digitaliseringsproces.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.