Historici.nl

Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585

Naar de resource

Uitgegeven door A.J. Jelsma en O. Boersma (jaar van publicatie: 1993)

 

In de tweede helft van de 16e eeuw is de Nederlandse vluchtelingenkerk te Londen van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het gereformeerd protestantisme in de Nederlanden. Zij functioneerde aanvankelijk alleen als toevluchtsoord voor met name Zuid-Nederlanders, maar later tevens als moederkerk van de opstandige gewesten. Vanuit de Nederlandse kerk te Londen werd schoorvoetend organisatorische en financiële hulp geboden aan de Opstand. Daarnaast werd er ook een bijdrage geleverd aan de opbouw van de recent gevormde gemeenten in de Nederlanden. Van een wijkplaats voor vervolgden veranderde Londen aan het eind van de 16e eeuw echter in een metropool. Bij de migranten gingen economische motieven overheersen. Daarnaast bevatten de acta veel informatie over het dagelijks leven in het Elizabethaanse Londen.

De uitgave bevat voornamelijk notulen plus enkele bijlagen en is voorzien van een gemengde index op personen, plaatsen en zaken.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.