Historici.nl

Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936

Naar de resource

Uitgegeven door E. Gobée en C. Adriaanse (jaar van publicatie: 1957-1965)

 

In 1889 trad de arabist en islamkenner Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) als adviseur in dienst van de Nederlands-Indische regering. Ook na zijn aanstelling als hoogleraar te Leiden (1907) bleef hij als adviseur van de ministers van Koloniën en Buitenlandse Zaken in Den Haag betrokken bij het bestuur van Nederlands-Indië. Snouck Hurgronje schreef aanvankelijk vooral adviezen over het te voeren beleid met betrekking tot Atjeh en de islam, maar al spoedig bracht hij advies uit over een breed scala van onderwerpen, zoals op het terrein van bestuur, nationalisme en godsdienst. Deze driedelige uitgave bevat 650 van de 1400 adviezen, aangetroffen in het archief van het Ministerie van Koloniën.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.