Historici.nl

Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724

Naar de resource

Piet de Buck (†), Sebastiaan Kerkvliet en Milja van Tielhof

 

In deze database staan gegevens over scheepsreizen van Amsterdam naar Archangel en andere plaatsen in het uiterste noorden van Rusland in de periode 1594-1724. Deze gegevens zijn oorspronkelijk verzameld door Piet de Buck (1931-1999) die van 1961 tot 1991 als historicus verbonden was aan de Rijksuniversiteit Leiden. De bronnen zijn bevrachtingscontracten en andere notariële akten uit het Stadsarchief Amsterdam. Uit de akten zijn systematisch gegevens overgenomen over het schip, de schipper, de bevrachter(s), de te varen route en de vrachtprijs. Soms zijn bijzonderheden vermeld, zoals wanneer een schip gekaapt is of schipbreuk heeft geleden. Er zijn circa 4700 akten opgenomen. Soms hebben meerdere akten betrekking op dezelfde reis, bijvoorbeeld een bevrachtingscontract dat voor vertrek van het schip is opgesteld en een verklaring die achteraf wordt afgelegd. Over de lading van de schepen geven de notariële akten zelden informatie. De database is daarom vooral relevant voor de geschiedenis van de scheepvaart en voor de bij de Russische handel betrokken kooplieden, van wie er duizenden met name genoemd worden.

 

 

Met de publicatie van deze database hebben wij als doelgroep in de eerste plaats een wetenschappelijk publiek voor ogen: onderzoekers en studenten met belangstelling voor de geschiedenis van scheepvaart, handel en buitenlandse betrekkingen. Secundair is de database van belang voor genealogen vanwege het grote aantal persoonsnamen, en voor lokaal-historici die er schippers en bevrachters uit een bepaalde plaats in kunnen opzoeken.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.