Historici.nl

Atlas of Mutual Heritage

Naar de resource

Samengesteld door Martine Gosselink en Johanneke Braam (jaar van publicatie: 2001-heden)

Deze database bevat kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Tegelijkertijd biedt de website een totaaloverzicht van plaatsen waar de VOC en de WIC waren gevestigd. De database is opgezet door een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Monumentenzorg, het Rijksmuseum Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek. In eerste instantie zijn de collecties van de deelnemende instellingen opgenomen. Later werd de database uitgebreid met de collecties van andere instituten. In enkele gevallen is een bepaalde collectie in zijn geheel opgenomen. Daardoor kan het voorkomen dat afbeeldingen worden aangetroffen van plaatsen die geen relatie hebben met de VOC of WIC.

Het is mogelijk om door de afbeeldingen te bladeren of via een uitgebreid zoeksysteem beelden te zoeken op (moderne of historische) plaatsnaam, fort, land, en functie van de vestiging. In de eerste plaats dient de database als hulpmiddel en als basis voor verder onderzoek. In de tweede plaats streven de deelnemende instellingen naar een kwalitatieve verbetering in het verstrekken van informatie aan de klant. Door de vele zoekingangen biedt de database niet alleen hulp bij onderzoek dat specifiek op de VOC of WIC is gericht. Ook voor interdisciplinair onderzoek, zoals sociaal-culturele geschiedenis, historische bouwkunde, restauratie van overzeese monumenten, koloniale geschiedenis en kunstgeschiedenis is de database geschikt.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.