Historici.nl

Atlas van Stolk

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2013)

Deze database bevat de online collectie van de Atlas van Stolk, een verzameling van circa een kwart miljoen prenten, affiches, foto’s en tekeningen, waarvan een deel is gedigitaliseerd. De Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk (1814-1896) had een passie voor vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van afbeeldingen met betrekking tot de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis in Rotterdam biedt onderdak aan deze unieke collectie.

De gedrukte catalogus van de Atlas Van Stolk bestaat uit tien boeken, waarin de collectie is beschreven zoals deze was aan het begin van de twintigste eeuw. De Atlas van Stolk is de enige historische atlas die altijd is bijgehouden en nog steeds wordt uitgebreid: regelmatig geeft de Atlas van Stolk kunstenaars opdracht een belangrijke historische gebeurtenis in beeld te brengen. De vaak minutieus getekende afbeeldingen laten zien hoe Nederland er eeuwen geleden uitzag. Hoe mensen zich kleedden, hun huizen inrichtten of hoe ze hun brood verdienden. Het leven van alledag, maar ook in de loop van de jaren uitgevochten oorlogen en handelsmissies naar exotische landen zijn nauwkeurig vastgelegd. Ook het koningshuis is goed vertegenwoordigd.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.