Historici.nl

Baltic Connections

Naar de resource

Deze website bevat een archiefgids die archiefmateriaal ontsluit uit het gedeelde verleden van Nederland met landen in het Oostzeegebied. Baltic Connections is een initiatief van het Nationaal Archief. Er is samengewerkt met de nationale archieven uit Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Rusland, Denemarken, Duitsland, Polen, Zweden en Finland. In elk van deze tien landen zijn door lokale archiefmedewerkers beschrijvingen gemaakt van de meest relevante bronnen in de nationale, regionale en lokale archieven en bibliotheken die betrekking hebben op de relatie met Nederland.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn zeevaart, zeehandel, diplomatieke betrekkingen en immigratie van 1450 tot 1800. In enkele gevallen worden ook andere landen genoemd, bijvoorbeeld in het geval van schepen die vanuit de Oostzee op weg waren naar het zuiden van Europa en in Nederland in beslag werden genomen. De beschreven collecties komen echter uitsluitend uit de tien genoemde landen. Door middel van de archiefgids kan in de collecties worden gezocht op trefwoord, periode, land en taal. De totstandkoming van de archiefgids werd gefinancierd door het HGIS-Cultuurfonds, een fonds dat door het Ministeries van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van OCW is opgezet om internationale culturele relaties te versterken.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.