Historici.nl

Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)

Naar de resource

Ingesteld door G.W. Kernkamp (jaar van publicatie: 1909)

 

De handel op landen rond de Oostzee was belangrijk voor de economische ontwikkeling van de Nederlanden. Nauw daarmee verbonden was de strijd om de heerschappij in het Oostzeegebied. Deze uitgave is een verslag van het onderzoek in archieven in Zweden (Stockholm) en Denemarken (Kopenhagen), alsmede archieven en bibliotheken in verschillende Duitse Oostzeesteden (Kiel, Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Danzig en Königsberg). Het betreft hier een selectieve beschrijving van documenten: niet alle handelssteden rond de Oostzee werden bezocht, noch is de inventarisatie van archivalia volledig. Maar de in regest weergegeven of soms uitgebreid geciteerde archivalia kunnen een eerste aanknopingspunt bieden voor onderzoek.

Achterin de uitgave is een index van persoons- en plaatsnamen opgenomen, alsmede een chronologisch-systematische index. Een recentere beschrijving van Zweedse archivalia is Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.