Historici.nl

Bartholomeus Engelsman – Van den proprieteyten der dinghen

Naar de resource

Een diplomatische editie van de Middelnederlandse vertaling (1485) van de 13de-eeuwse encyclopedie De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus

Bezorgd door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL), in samenwerking met het Huygens Instituut KNAW, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

Noor Versélewel de Witt Hamer (coördinator)


Bartholomaeus Anglicus, Van den proprieteyten der dinghen, Haarlem 1485. Bron:Wikimedia

http://wemal.let.uu.nl
http://www.huygensinstituut.knaw.nl
http://www.inl.nl
http://www.dbnl.org

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.