Historici.nl

Beeldbank Amsterdam

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2007-heden)

Deze beeldbank bevat een selectie van afbeeldingen uit het Stadsarchief Amsterdam. Het beeldmateriaal bestaat uit foto’s, prenten, (bouw)tekeningen, affiches en kaarten. Het merendeel van de afbeeldingen betreft straten en stadsgezichten van Amsterdam, maar er zijn eveneens portretten te vinden van bekende en minder bekende Amsterdammers en duizenden foto’s van allerlei gebeurtenissen. Ook van de omgeving van Amsterdam is heel wat materiaal beschikbaar. Naast de beelden uit het Stadsarchief Amsterdam bevat de beeldbank in mindere mate materiaal van enkele andere instellingen en particulieren. Voorbeelden daarvan zijn de afbeeldingen uit de collectie van het Maria Austria Instituut en foto’s en tekeningen uit de collectie Van Eck van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. De beeldbank is doorzoekbaar op vrije tekst. Zoekresultaten kunnen worden verfijnd door het gebruik van filters. Ook kan de beeldbank worden doorzocht met behulp van lijsten van straatnamen, waarbij spellingsvarianten en afbeeldingen van dezelfde straat na naamsverandering worden gepresenteerd. Persoonlijke favorieten kunnen worden opgeslagen. De favorieten kunnen worden georganiseerd door middel van het toekennen van tags aan de afbeeldingen. De afbeeldingen zijn – tenzij een auteursrechthebbende hier bezwaar tegen heeft gemaakt – kosteloos in lage resolutie te downloaden of te printen. Voor het verkrijgen van de afbeeldingen in hoge resolutie worden kosten in rekening gebracht. Downloads zijn na betaling direct beschikbaar. Regelmatig worden afbeeldingen aan de beeldbank toegevoegd.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.