Historici.nl

Beeldbank WO2

Naar de resource

De Beeldbank WO2 biedt toegang tot een omvangrijke gedigitaliseerde collectie afbeeldingen, foto’s, tekeningen en affiches van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, dat de beeldbank beheert. De Beeldbank WO2 is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’. De collectie bevat in totaal meer dan 200.000 beelden, voornamelijk foto-opnamen gemaakt in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, in de oorlogvoerende landen en aan de verschillende fronten. De verschillende vormen van fotografie zijn rijkelijk vertegenwoordigd: persfoto’s, propagandafoto’s en een belangrijke verzameling amateur- en illegaal genomen foto’s.

Naast de foto’s bevat de Beeldbank WO2 ook een uitgebreide collectie affiches en tekeningen en een ‘Beeld van de dag’ waarin dagelijks een specifieke afbeelding wordt toegelicht. De beeldbank is geschikt voor onderzoekers, historisch geïnteresseerden en het onderwijs. Voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs biedt de beeldbank een educatieve toepassing. Voor elke onderwijsgroep is een programma ontwikkeld. Aan de hand van opdrachten komen leerlingen op speelse wijze in aanraking met zowel bepalende gebeurtenissen als aspecten van het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast uitleg over de programma’s worden in deze handleidingen tips en ideeën voor lessen gegeven. De Beeldbank WO2 wordt voortdurend aangevuld.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.