Historici.nl

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1969-heden)

 

Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG), is het belangrijkste platform voor wetenschappelijke geschiedschrijving rond Belgische hedendaagse geschiedenis (19de en 20ste eeuw). Het BTNG publiceert artikelen, een overzicht van recent doctoraatsonderzoek, recensies van wetenschappelijke literatuur en een debatrubriek. Het tijdschrift publiceert vier nummers per jaar, waarvan nummers 2-3 een dubbelnummer vormen. Dit dubbelnummer bevat naast de artikelen, ook telkens alle rubrieken. Nummers 1-3 bevatten bijdragen in zowel het Frans als het Nederlands. Het vierde en laatste nummer van de jaargang, is telkens een exclusief Engelstalig nummer.

Samen met de (open access) website, vormt het tijdschrift het centrale platform van de Belgische contemporanistiek, voor nieuwe onderzoeksresultaten en kritisch debat. De wetenschappelijke redactieraad bevat historici van alle Belgische universiteiten.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.