Historici.nl

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1853-heden)

Deze website bevat de digitale jaargangen van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Het peer reviewed tijdschrift werd tussen 1853 en 1948 uitgegeven onder de titel Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. De Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde zijn opgericht door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en richt zich met name op taalkunde, antropologie en geschiedenis van Zuidoost-Azië en Indonesië.

Het tijdschrift bevat merendeels Engelstalige artikelen over uiteenlopende onderwerpen en boekrecensies door verschillende auteurs. Vanwege het opheffen van de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde wordt het tijdschrift sinds 2012 open access gepubliceerd op de website van Brill Online: Books and Journals. Het tijdschrift verschijnt ieder kwartaal, met een totaal van zo’n zeshonderd pagina’s per jaar. Op de website kunnen de verschillende jaargangen worden aangeklikt en vervolgens de edities van dat jaar, waarna een lijst met artikelen verschijnt. Door te klikken op een artikel kunnen de bibliografische notities worden bekeken en is het artikel beschikbaar om te downloaden. De bestanden zijn eveneens op woord doorzoekbaar.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.