Historici.nl

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1950-1968)

 

Het tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN), waarvan de delen 5 t/m 22 (1950-1968) digitaal beschikbaar zijn, werd in 1946 opgericht. Het is een samensmelting van de Nederlandsche Historiebladen en de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Net als de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde stonden de BGN bekend onder de titel Nijhoff’s Bijdragen. Evenals de Nederlandsche Historiebladen waren de BGN gericht op de Nederlandse, de Vlaamse en de Zuid-Afrikaanse geschiedenis.

Tot 1956 werden twee nummers per jaar uitgebracht. De totale omvang per jaargang was zo’n driehonderd pagina’s. Ongeveer de helft daarvan werd besteed aan artikelen, de rest werd gevuld met korte becommentarieerde bronnen, met boekbesprekingen en met de kroniek van personalia en korte aankondigingen. De BGN waren daarmee nog geen gewild tijdschrift. De artikelen waren degelijk en voorspelbaar. Alleen in de recensierubriek ging het er soms heftig aan toe. Het beeld van degelijke saaiheid veranderde niet met de overschakeling naar vier nummers per jaar in 1956. Het aantal pagina’s nam daarmee niet noemenswaardig toe: het bewoog zich tussen de driehonderd en driehonderdvijftig bladzijden per jaargang. De BGN raakten in de loop van de jaren zestig verzwakt. In 1969 fuseerde het tijdschrift met de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap en ging verder als Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.