Historici.nl

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1837-1944)

 

De Gelderse archivaris, uitgever en publicist Isaac Anne Nijhoff (1795-1863) gaf sinds 1836 de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (BVGO) uit, waarin hij artikelen opnam en kleine bronnen afdrukte. Met dit historisch tijdschrift, dat kortheidshalve ook bekend stond onder de naam Nijhoff ’s Bijdragen, beoogde Nijhoff in eerste instantie ‘duistere of onbekende punten uit de Vaderlandsche Geschiedenis’ op te helderen. De eerste jaargangen bevatten méér bijdragen van de hand van Nijhoff zelf dan van alle andere auteurs samen. Met de BVGO werd voor het eerst in een periodiek aandacht besteed aan een wetenschappelijk verantwoorde geschiedbeoefening. De BVGO verschenen op onregelmatige basis en kende in totaal acht reeksen, elk bestaande uit tien delen. De laatste reeks omvat slechts vijf delen. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de BVGO publiceerde redacteur N. Japikse in 1936 een jubileumuitgave bestaande uit onder meer registers die betrekking hebben op de eerste reeks tot en met het zesde deel van de zevende reeks. Na de dood van Japikse, in 1944, fuseerde de BVGO in 1946 met de Nederlandsche Historiebladen. Het nieuwe tijdschrift kreeg de naam Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.