Historici.nl

Biografisch Woordenboek Gelderland

Naar de resource

 

Het Biografisch Woordenboek Gelderland (afgekort: BWG) is een seriewerk waaraan regelmatig nieuwe delen worden toegevoegd. In het BWG staan korte biografieën van (overleden) mannen en vrouwen die op uiteenlopende manieren een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de provincie Gelderland. Deel 1 verscheen in 1998 en er zijn tot en met 2009 zeven delen verschenen. Het BWG werd uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum. De redactie bestond uit: C.A.M. Gietman, I.D. Jacobs, J.A.E. Kuys, R.M. Kemperink, E. Pelzers en P.W. van Wissing.

De digitalisering vond plaats op initiatief van de redactie van het Biografisch Woordenboek van Gelderland met subsidie van de provincie Gelderland en met steun van het Huygens ING.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.