Historici.nl

Biographisch woordenboek der Nederlanden

Naar de resource

Door A.J. van der Aa; voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel (jaar van publicatie: 1852-1878)

 

A.J. van der Aa’s Biographisch woordenboek der Nederlanden bevat uitgebreide ‘levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt’, met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur. De delen 1-20 lopen van A tot Z en bevatten de levensbeschrijvingen van personen die voor 1852 zijn overleden; deel 21 bevat aanvullingen op de delen 1-20 en biografieën van personen overleden tussen 1852 en 1878. Bij het gebruik van Van der Aa dient men erop bedacht te zijn dat de verstrekte biografieën niet kritisch zijn: Van der Aa geeft een compilatie van de stand van zaken zoals die in de vorige eeuwen gegroeid is.

Het Biographisch woordenboek der Nederlanden is toegankelijk gemaakt in een gezamenlijk project van het voormalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.