Historici.nl

BMGN – Low Countries Historical Review

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1970-heden)

 

Het ‘vergaarbekken’ van het historisch onderzoek over de Nederlanden: zo typeerde de grote historicus Jan Romein de BMGN – LCHR. Het tijdschrift presenteert de geschiedenis van de Nederlanden (Noord en Zuid) voor het forum van de internationale wetenschapsbeoefening. De BMGN – LCHR heeft een INT1 ranking (European Science Foundation). Het bevat zowel Nederlandse als Engelstalige artikelen en reviews. Daarnaast geeft het een overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek in de vorm van discussies en een uitgebreide recensierubriek.

Alle artikelen worden behalve door de redactie beoordeeld door externe referenten uit binnen- en buitenland. Naast de redactie is er een Advisory Board, samengesteld uit buitenlandse experts op het terrein van de geschiedenis der Nederlanden en oud-hoofdredacteuren van het tijdschrift. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Het archief van de BMGN – LCHR is voor iedereen online raadpleegbaar.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.