Historici.nl

Boeken 1700-1870

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2011-heden)

Boeken 1700-1870 is een webdienst van de Koninklijke Bibliotheek. Tienduizenden auteursrechtvrije boeken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek uit de periode 1700-1870 zijn digitaal toegankelijk gemaakt. Het betreft een samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek en Google. Deze organisaties willen minstens 160.000 auteursrechtvrije boeken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek scannen en gratis toegankelijk maken via Google Books, via de websites van de Koninklijke Bibliotheek en via Europeana.

De website bevat zeer uiteenlopende titels. Het betreft zowel fictie als non-fictie uit de achttiende en negentiende eeuw. De gestaag groeiende digitale collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke publicaties die van groot nut zijn voor wetenschappers en andere onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. Via de homepage kunnen alle boeken volledig worden doorzocht. Via het geavanceerde zoekscherm kunnen auteur, titel en woorden uit de tekst worden gecombineerd. De website is een stap op weg naar één centrale full tekst-zoekingang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.