Historici.nl

Briefwisseling van Willem van Oranje

Naar de resource

Bewerkt door J.H. Kluiver, J.G. Smit en B.A. Vermaseren

 

Het project wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van de bewaard gebleven correspondentie gericht aan of afkomstig van Willem van Oranje (1533-1584), gebaseerd op onderzoek gedaan in bijna 200 archieven en bibliotheken in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. De database bevat behalve brieven ook commissies, rekesten, instructies en redevoeringen.

Het aantal getraceerde documenten bedraagt meer dan dertienduizend. Van de meeste brieven en documenten zijn afbeeldingen verzameld. De films en kopieën zijn gescand en de scans zijn in een beeldbank bijeengebracht. Deze digitale opnamen zijn gekoppeld aan de briefnummers in de databank, die kerngegevens over elk document bevat. Het project maakt onderzoek op verschillende niveaus mogelijk naar de internationale contacten van Willem van Oranje, die binnen de Nederlanden en de betrekkingen van de prins met zijn Duitse familie en andere (aan)verwanten.

Het project is in eerste instantie afgesloten per 1 februari 2005 en op 12 april 2005 gepubliceerd.
In juni 2010 is er tevens een update gemaakt.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.