Historici.nl

Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)

Naar de resource

Ontsluit historische bronnen met hedendaagse technologie voor academisch onderzoek en onderwijs in de Geesteswetenschappen.

De editie Brieven en Correspondenten rond 1900 bestaat uit twee componenten:

  • Het onderdeel Brieven bevat de brievennetwerken van twee sleutelfiguren: de letterkundige Albert Verwey (1865-1937) en de beeldend kunstenaar Willem Witsen (1860-1923). De 5.512 brieven zijn ontsloten door transcripties, digitale kleurenafbeeldingen en metadata
  • Het onderdeel Correspondenten bevat een database met biografische profielen van de 439 correspondenten, met gegevens over hun professionele en maatschappelijke activiteiten: de domeinen waarin zij actief waren, de periodieken waarin zij publiceerden en hun lidmaatschappen

Brieven en Correspondenten rond 1900 is het resultaat van een onderzoeksproject van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), uitgevoerd door Annemarie Kets.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.