Historici.nl

Bron en publikatie

Naar de resource

Onder redactie van K. Kooijmans, Th.S. Bos, A.E. Kersten, C.E. Keij, J.G. Smit (jaar van publicatie: 1985)

 

Dit is de digitale versie van een bundel met tien opstellen getiteld Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Ingegaan wordt op de methode en de geschiedenis van het ontsluiten van historische bronnen. Aanleiding tot het samenstellen van het boek was de herdenking dat 75 jaar eerder, in 1910, het Bureau werd opgericht dat uitgroeide tot wat later het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ging heten. Dat ‘Bureau’ was de drijvende kracht achter de reeksen der Rijks Geschiedkundige Publicatiën waarvan het eerste deel in 1904 was verschenen.

In een viertal methodische opstellen zijn vier auteurs ingegaan op evenzovele aspecten van het uitgeven van bronnen. Een nieuwe, door automatische gegevensverwerking beheerste tijd, kondigde zich reeds aan. Tot deze groep behoort ook een beschrijving van de stand van zaken van het uitgeven van Britse overheidsdocumenten op het gebied van de buitenlandse politiek en een pleidooi voor meer aandacht voor het ontsluiten van bedrijfsarchieven.

Zes artikelen werden gewijd aan historiografische aspecten van het uitgeven van historische bronnen. Daartoe behoort een omvangrijk artikel waarin de geschiedenis van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis tussen 1902 en 1968 in ruim 70 pagina’s werd beschreven. De geschiedenis van het uitgeven van bronnen kwam ook aan de orde in bijdragen over de motieven tot het uitgeven van teksten in de 18e eeuw, het uitgeven van persoonlijke documenten van Nederlandse staatslieden, de Europese edities met betrekking tot het buitenlands beleid in de 20e eeuw en een beschrijving van de voorgeschiedenis van het Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen. Een schets van de betekenis van in Indonesië bewaard gebleven Indische archieven had voor onderzoekers een attenderende waarde.

De bundel bevat een aantal bijlagen met gegevens over de geschiedenis van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis en de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.