Historici.nl

Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795

Naar de resource

Verzameld door N.W. Posthumus (jaar van publicatie: 1910-1922)

Deze bronnenuitgave in zes delen bevat een zo volledig mogelijk overzicht van documenten met betrekking tot de Leidse textielnijverheid van het begin van de 14e tot het eind van de 18e eeuw. De textielnijverheid was een van de belangrijkste industrieën in Nederland, en de Leidse textielnijverheid moet in het bijzonder worden genoemd. Deze maakte een tijd van bloei door in de Middeleeuwen, verval in de 16e eeuw, daarna weer bloei om in de 18e eeuw in toenemende mate achteruit te gaan.

De uitgave bevat vooral documenten uit het Gemeentearchief Leiden. Zij hebben betrekking op overheidsreglementering ten aanzien van de textielnijverheid, de organisatie, productietechnieken en de productie zelf van de verschillende soorten textiel, de concurrentie met industrieën buiten de stad en de bescherming van de Leidse industrie, de arbeidsvoorwaarden (lonen), de arbeidsomstandigheden (werktijden, behuizing) en de geregeld terugkerende arbeidsonrust. In het deel over de Middeleeuwen en de 16e eeuw zijn de stukken in chronologische volgorde uitgegeven, vanaf de 17e eeuw per nering (saai-, fusteinnering en andere).

De samensteller van deze bronnenuitgave, N.W. Posthumus, een pionier op het terrein van de (kwantitatieve) economische geschiedenis, schreef op basis van de bronnenuitgave een monumentale studie: De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, 3 dln. (‘s-Gravenhage 1908-1939).

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.