Historici.nl

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499

Naar de resource

Verzameld door H.A. Poelman (jaar van publicatie: 1917)

 

De middeleeuwse handel op de Oostzee bestreek de steden aan de Noordkust van het huidige Duitsland tot de Baltische republieken. Vanuit de Nederlandse gebieden verliep het accent in de handelsbetrekkingen van de Friese en Groningse steden via de Hanzesteden aan de IJssel en Zuiderzee, naar Holland en Zeeland. De opkomst van de Hollandse en Zeeuwse steden leidde tot fricties met de Hanze. De serie is opgezet om gevolgd te worden door delen over de 16e tot en met de 18e eeuw. Zie de uitgave Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625. Dit eerste deel is bedoeld als achtergrond voor de geschiedenis van de ‘moedernegotie’ en bevat stukken uit de twaalfde tot en met de vijftiende eeuw. Deze bronnenuitgave uit 1917 is bedoeld als aanvulling op de toen reeds bestaande grootschalige bronnen Duitse uitgaven voor de geschiedenis van de Hanze. De uitgave bestaat voornamelijk uit bekende – reeds uitgegeven – bronnen, aangevuld met archivalia. Het betreft voornamelijk kwalitatieve bronnen, waaronder veel oorkonden, tractaten en officiële brieven. Ze zijn in deel 1 gepubliceerd als uittreksel en regesten. Deel 2 bevat ook langere teksten en enkele rekeningen en inventarissen. Het archiefmateriaal komt uit Nederlandse archieven, aangevuld met materiaal uit Danzig, Koningsbergen, Hamburg en Wismar.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.