Historici.nl

Buchenwald. Interviews van Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald

Naar de resource

Deze website ontsluit een collectie van 38 interviews met oud-gevangenen van concentratiekamp Buchenwald. De interviews zijn in 2001 en 2002 afgenomen op verzoek van de Vereniging voor Oud-Buchenwalders. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft de interviews digitaal ontsloten. De website is tot stand gekomen met financiële steun van het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’. De interviews, van gemiddeld anderhalf uur, geven een beeld van het leven in het kamp. Ze zijn doorzoekbaar op trefwoord en zowel integraal als in samengevatte vorm te bekijken.

Verder is op de website een wetenschappelijke historische inleiding over Nederlanders in Buchenwald te vinden, alsmede een overzicht van literatuur met aanwijzingen voor verder onderzoek in archieven en collecties, en via het kopje ‘thema’s zijn onder andere teksten van Buchenwaldlezingen te raadplegen. Via de website kan de filmdocumentaire ‘Vooral niet opvallen. Nederlanders in kamp Buchenwald’ worden bekeken, die geschikt is om te gebruiken in het onderwijs. De website is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek en heeft een belangrijke educatieve functie. Scholieren kunnen bijvoorbeeld hun werkstukken op de website plaatsen. Ook zijn er gegevens te vinden over het hedendaagse Buchenwald,  met praktische informatie over een bezoek aan het herinneringscentrum.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.