Historici.nl

BWSA – Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1986-heden)

Deze website bevat de digitale versie van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Dit naslagwerk bevat circa 600 biografieën van mannen en vrouwen die in de Nederlandse arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christenen; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen.

De beschreven personen waren vooral vóór 1940 actief. Het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland verscheen tussen 1986 en 2003 in negen delen. Die publicaties zijn gedigitaliseerd en worden aangevuld met online lemmata. De biografieën zijn geschreven door deskundigen. Ze zijn in te zien via de alfabetische index en te doorzoeken via de zoekpagina. Verder is er informatie over het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland te vinden, met teksten over het ontstaan van het woordenboek, de gemaakte vorderingen, biografieën van initiatiefnemer Piet Meertens en enkele andere redacteuren, en een index op de auteurs van de teksten. De website bevat ook links naar andere websites met biografische informatie.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.