Historici.nl

Cartago. Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe

Naar de resource

Deze website ontsluit oorkonden uit Groningen en Drenthe van voor 1600. Rekeningen, brieven, kronieken, kladaantekeningen en dergelijke niet zijn opgenomen. Afschriften van de originele perkamenten oorkonden wel. De akten zijn voor Groningen en Drenthe voor de periode tot de zeventiende eeuw de voornaamste, soms zelfs de enige bronnen. Dat is voor Nederland een unieke omstandigheid: elders zijn meestal wel stadsrekeningen, protocollen en andere registers behouden. De belangrijkste reden dat er geen andere bronnen beschikbaar zijn, was het ontbreken van een sterke centrale overheid met een volwassen administratie. Door de staatkundige veranderingen in 1594 (Groningen) en 1596 (Drenthe) groeide de overheidsadministratie. Vanaf die tijd zijn aanzienlijk meer bronnen bewaard. Het belang van oorkonden van na die tijd als bron voor onderzoek is daardoor geringer. Daarom is het jaar 1600 als eindpunt gekozen.

De website wordt beheerd door de Stichting Digitaal Oorkondenboek Groningen Drenthe, waarin medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, het Drents Archief en de Groninger Archieven zitting hebben. Via de zoekfunctie kunnen bezoekers snel zoeken in de database. Behalve de afbeeldingen van de oorkonden, verschijnen ook de eventueel beschikbare transcripties in beeld. De website is geschikt voor wie onderzoek doet naar genealogie en heraldiek, lokale en regionale geschiedenis, taalkunde, naamkunde, kerkgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis en rechtsgeschiedenis. De website richt zich echter niet uitsluitend op onderzoekers, maar ook op het onderwijs, onder meer via een oorkondespel, bedoeld voor leerlingen van twaalf tot vijftien jaar.

 

 

 

 

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.