Historici.nl

Cinema Context

Naar de resource

Hoofdredactie: Karel Dibbets

Cinema Context. Film in Nederland vanaf 1896: een encyclopedie van de filmcultuur laat zien dat de filmvoorstelling het hart van de filmcultuur is. Zonder toeschouwers, vertoners en distributeurs bestaat een film niet; pas tijdens de voorstelling komt hij tot leven. Juist de context waarin de film vertoond wordt kan ons een beter inzicht geven in de lokale filmcultuur.

Cinema Context bestaat uit vier collecties van gegevens die ons informeren over de totstandkoming van een filmvoorstelling: films, bioscopen, personen en bedrijven. De kern van Cinema Context bestaat in feite uit niet meer dan deze vier lijsten en hun dwarsverbanden. Met behulp van deze kerngegevens zijn netwerken en patronen in de filmcultuur te analyseren.

Cinema Context is zowel een online encyclopedie als een onderzoeksinstrument voor de geschiedenis van de Nederlandse filmcultuur. U kunt hier niet alleen informatie vinden over wie, wat, waar en wanneer. U kunt deze informatie ook analyseren en patronen en netwerken bestuderen. De ontwikkeling van het instrument is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.