Historici.nl

Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806

Naar de resource

Bewerkt door L. de Gou (jaar van publicatie: 1975-1997)

 

In Nederland is tussen 1796 en 1806 verschillende malen een grondwet ontworpen of voorbereid. Viermaal werden, in samenspraak met de Franse regering, nieuwe staatsregelingen ook daadwerkelijk ingevoerd. Aan elke tekst ging een kortere of langere voorbereiding vooraf, waarbij discussie werd gevoerd over de gewenste structuur van de staat en over de bewoordingen als zodanig.

Deze bronnenuitgave in zes delen (acht banden) biedt selecties van documenten uitNederlandse en Franse archieven. Elk deel bevat een uitvoerige inleiding indices op persoonsnamen, plaatsnamen en zaken en andere relevante lijsten. De stukken illustreren de totstandkoming van de opeenvolgende staatsregelingen. Ook de definitieve tekst is steeds opgenomen. De uitgave is daarmee van groot belang voor de politieke en rechtshistorische aspecten van de Bataafse tijd.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.