Historici.nl

Databank Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland

Naar de resource

Samenstelling en redactie:  P.J. Margry en C.M.A. Caspers

In deze database is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. De database bevat gegevens over 662 Nederlandse bedevaartplaatsen. Door een team van ruim honderd medewerkers van binnen en buiten het Meertens Instituut is tussen 1997 en 2004 gewerkt aan de totstandkoming van het vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland. De database is de elektronische weergave van de boekuitgave. In de database zijn echter aanvullingen en verbeteringen aangebracht, zodat de database een eigen plaats heeft verworven ten opzichte van het lexicon.

Elke heilige plaats is volgens een vast stramien beschreven: kerngegevens; topografie; cultusobject; verering; materiële cultuur; bronnen; illustraties. De bronnen en de literatuur bij elk lemma zijn opgebouwd uit drie onderdelen: A, B en C. Onder A zijn de archiefbronnen en de eventuele tekstedities genoemd; onder B is alle uitgegeven literatuur vermeld en onder C zijn de overige bronnen genoemd. Het is mogelijk om met plaatsnamen en trefwoorden de database te doorzoeken. Ook kan worden gebladerd door alle bedevaartplaatsen. Een deel van de lokale heiligenvereringen waarbij tijdens het onderzoek bleek dat het geen bedevaartplaatsen betreft, zijn in aparte tekstdocumenten beschikbaar. Aangezien deze teksten niet voor opname in de database in aanmerking zijn gekomen, heeft er geen eindredactie op plaatsgevonden.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.