Historici.nl

DBNL – Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1999-heden)

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De website is een initiatief van de Stichting DBNL die in 1999 werd opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Voor de bekostiging van haar basistaken ontvangt de stichting een jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Taalunie.

De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, en portretten, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlandse taal en cultuurgeschiedenis. Via geavanceerde zoekmogelijkheden is de site doorzoekbaar op trefwoorden, auteurs, titels, organisaties, audio en thema’s van de middeleeuwen tot en met de eenentwintigste eeuw. Binnen de categorieën ‘Nederlandse literatuur’ en ‘Nederlandse taal’ kan tekst- en audiomateriaal worden gedownload en zijn er bijvoorbeeld links naar gescande documenten, e-books en relevante websites, zoals een tijdschriftenladder en een site over literatuurgeschiedenis. De collectie van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren groeit continu door aanvullingen van steeds nieuwe titels van werken uit de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.