Historici.nl

De Boedelbank

Naar de resource

Samengesteld door H.C. Dibbits, E. Doelman en H. Nijboer (jaar van publicatie: 2002)

Deze database bevat drieduizend boedelinventarissen. Een boedelinventaris of inboedelbeschrijving is een officieel document waarin de bezittingen van een persoon of een huishouden zijn beschreven. De inventarissen uit de Boedelbank, die wordt beheerd door het Meertens Instituut, dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Ze zijn afkomstig uit twaalf plaatsen, verspreid over vier regio’s: de Achterhoek  (Doesburg, Lichtenvoorde en Groenlo), Brabant (Rosmalen en Oirschot), de Betuwe (Geldermalsen) en Holland (Maassluis, Maasland, Medemblik, Twisk, Weesp en Weesperkarspel). Boedelbeschrijvingen speelden een rol in het rechtsverkeer. Er waren tal van redenen om een inventaris op te laten maken, zoals de uitvoering van een testament, een onder curatele stelling, een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden, een faillissement of een executoriale verkoop. In Nederland zijn boedelinventarissen pas vanaf het einde van de Middeleeuwen bewaard gebleven. Het opmaken van een boedelinventaris was de taak van een notaris. Boedelinventarissen zijn als bron te gebruiken voor historisch onderzoek naar wooncultuur, consumptiepatronen, materiële cultuur, landbouw- en andere productietechnieken, begrafenisgebruiken, handelsrelaties enzovoorts. De database is te doorzoeken op personen en op voorwerpen. De boedelbank bevat een overzicht met relevante literatuur en een link naar het Boedellexicon waarin weinig gangbare termen uit boedelinventarissen zijn beschreven.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.