Historici.nl

De Groene Amsterdammer 1877-1940

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2005)

Deze website bevat gedigitaliseerde edities van De Groene Amsterdammer uit de periode 1877 tot 1940, die door De Groene Amsterdammer toegankelijk zijn gemaakt. Alle edities uit deze periode zijn beschikbaar via het archiefgedeelte van de website en te doorzoeken op jaartal en via specifieke trefwoorden. De Groene Amsterdammer heeft zich van meet af aan geprofileerd als onafhankelijk ‘Weekblad van Handel, Industrie en Kunst’. Artikelen uit de toegankelijk gemaakte edities hebben onder meer betrekking op de Boerenoorlog en de opkomst van fascisme en nationaalsocialisme in Europa.

Om een bepaalde editie van De Groene Amsterdammer op te slaan, kan via de linkerkolom van de archiefpagina een jaargang worden geselecteerd waarna een galerij met miniaturen van de pagina’s van het nummer wordt geopend. Vervolgens kan worden gebladerd door het tijdschrift. Door op de tekst te klikken wordt deze vergroot. De website is gefinancierd met steun van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het VSB Fonds.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.