Historici.nl

De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur

Naar de resource

Onder redactie van Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter (jaar van publicatie: 2010)

 

Deze bundel is voortgekomen uit een in 2007 in Den Haag gehouden symposium over de verhouding tussen provincie en land vanaf de vroegmoderne tijd tot en metde negentiende eeuw. De aanleiding voor dit congres was de publicatie van twee omvangrijke digitale bestanden op de website van het Huygens ING: Het Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861 en de Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630. Zij representeren de van oudsher grote expertise van het Huygens ING op het terrein van de politiek-institutionele geschiedenis van Nederland.

De webpublicaties kunnen onder meer worden gebruikt bij de bestudering van de volgende vragen. Hoe kwam bij interne crisismomenten in het land een slagvaardig, eensgezind beleid tot stand? Was er een centrale rol weggelegd voor een specifieke provincie dan wel voor bepaalde families? Welke carrières maakten bestuurders? Hoe zichtbaar waren bestuurlijke praktijken door de tijd heen en hoe lang bleven zij een rol spelen? Diverse specialisten in de geschiedenis van politiek en bestuur hebben zich in hun bijdragen over verschillende van die kwesties gebogen. Voor een blik van buitenaf op de relatie tussen provincie en land zorgen twee gerenommeerde buitenlandse historici. Zij leiden de bundel in met achtereenvolgens een betoog over de cohesie binnen de vroegmoderne Republiek en een analyse van de discussies over de Belgische provinciewet van 1836.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.