Historici.nl

De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795

Naar de resource

J.E. Elias (jaar van publicatie: 1903-1905)

 

Van 1892 tot 1905 werkte Johan Engelbert Elias (1875-1959) als volontair op het gemeentearchief van Amsterdam. Zelf was hij afkomstig uit een voornaam Amsterdams patriciërsgeslacht. Uit interesse voor zijn familiegeschiedenis stelde hij uitgebreide genealogieën samen van het Amsterdamse patriciaat. Zo verzamelde hij prosopografische gegevens van meer dan 14.000 personen, geordend in entries van de 460 leden die de Amsterdamse vroedschap tussen 1578 en 1795 heeft geteld. Het naslagwerk bevat een historische inleiding van de schrijver van ruim 170 pagina’s, vijf appendixen en een algemeen namenregister. In 1963 werd het werk fotomechanisch herdrukt. Nog altijd geldt De vroedschap van Amsterdam als een zeer betrouwbare bron voor (prosopografisch) elite-onderzoek voor de hele Republiek.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.