Historici.nl

Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland

Naar de resource

Getranscribeerd door A. de Hamer (jaar van publicatie: 2011)

 

In 1517 werd te Leiden Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland gepubliceerd. Dit werk, geschreven door de Goudse humanist Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531) en tegenwoordig vooral bekend onder de naam ‘Divisiekroniek’, is integraal toegankelijk gemaakt aan de hand van afbeeldingen van een exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek. Het boek beschrijft vooral de geschiedenis van Holland vanaf de vroegste tijden tot het jaar 1517. Daarnaast behelst het een wereldgeschiedenis, een populair genre in de late Middeleeuwen.

Cornelius Aurelius stelde zijn boek samen op basis van een grote verscheidenheid aan oude en eigentijdse geschiedwerken uit binnen- en buitenland. Zijn kroniek heeft nog lang een grote invloed gehad, want een verkorte versie ervan deed tot in de negentiende eeuw dienst als schoolboek voor de vaderlandse geschiedenis.

De druk van 1517 is voorts van kunsthistorische betekenis vanwege de tientallen houtsneden die erin zijn opgenomen. Een aantal ervan wordt toegeschreven aan Lucas van Leyden en diens school.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.