Historici.nl

Diplomatie van de vervolging

Naar de resource

Deze website ontsluit ruim 2000 pagina’s gedigitaliseerd archiefmateriaal over Joden die tussen 1933 en 1940 vanuit Duitsland naar Nederland vluchtten. Het bronmateriaal handelt over hun contacten in Nederland en de wijze waarop ze in Nederland werden ontvangen. De website is een initiatief van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden in Jerusalem. De website is gefinancierd door het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’. Medewerking is verleend door het Politische Archiv van het Auswärtige Amt in Berlijn, het archief van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het archief waaruit de documenten over de naar Nederland uitgeweken Joden afkomstig zijn. Nederlandse bronnen hierover ontbreken, aangezien de Nederlandse diplomatieke archieven betreffende de verhouding met Duitsland op 13 mei 1940 werden vernietigd. Enkele zaken worden op de website in speciale dossiers nader toegelicht, bijvoorbeeld onderwerpen als de Kristallnacht en Duitse intellectuelen in Exil. Hierdoor is de website ook geschikt voor scholieren en docenten. De website bevat naast het archiefmateriaal ook beschrijvingen van personen, literatuurtips voor verder onderzoek en informatie over diverse Duitse instanties. De website is ook in het Hebreeuws te raadplegen.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.