Historici.nl

Early Dutch Books Online

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2005)

Early Dutch Books Online geeft full text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800. Het gaat om boeken uit de Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Dit materiaal is om welke reden dan ook zeldzaam, kostbaar en vaak ook kwetsbaar. Early Dutch Books Online is een samenwerkingsverband van de drie genoemde bibliotheken. De gedigitaliseerde boeken zijn op woordniveau doorzoekbaar gemaakt.

Early Dutch Books Online richt zich voornamelijk op de zogeheten reguliere boeken, die bestaan uit geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken. De volgende thematische clusters zijn te onderscheiden: History & Politics, Economy & Trade, Science & Ideas, Religion & Society, Daily Life & Education, Visual Arts, Literature & Drama, Dramaturgy and Musicology, Dialogues en Genre parodies. Het accent ligt op materiaal gedrukt in Nederland of handelend over Nederland. Door de collecties uit drie bibliotheken, en in een later stadium ook uit andere bibliotheken te digitaliseren en toegankelijk te maken, komt een groot corpus van moeilijk bereikbare werken beschikbaar voor de wetenschap en het onderwijs. Early Dutch Books Online is een stap in de richting van deze online bibliotheek.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.