Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Erkende verenigingen, 1855-1903

Naar de resource

 

Deze database geeft een overzicht van bijna 9.000 Nederlandse verenigingen die in de periode van 1855 tot 1903 bij Koninklijk Besluit zijn erkend. Erkenning betekent in dit verband niets anders dan erkenning als rechtspersoon. Sinds de Wet op de Vereniging en Vergadering van 1855 stond het iedereen vrij een vereniging op te richten, maar deze kon pas na toestemming van de overheid functioneren als rechtspersoon. Hiertoe volstond het doorlopen van een eenvoudige procedure waarbij de statuten van de vereniging moesten worden goedgekeurd.

De database geeft per vereniging een aantal basiskenmerken zoals de naam, de doelstelling, de plaats van vestiging en de datum van erkenning.

De database is bedoeld voor studenten en onderzoekers met belangstelling voor de geschiedenis van de civil society en de bredere culturele en sociale geschiedenis. Ook zijn de gegevens van belang voor lokaal-historisch onderzoek. 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.