Historici.nl

Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland

Naar de resource

Verzameld en bewerkt door A.W. Byvanck (jaar van publicatie: 1931-1947)

 

De uitgave is bestemd voor historici die zich bezighouden met de geschiedenis van Nederland in de Romeinse tijd. Het werk omvat drie afdelingen. Deel 1 bevat vrijwel alle mededelingen van schrijvers uit de Klassieke Oudheid over ons land. De selectie geschiedde op een ruime geografische grondslag, zodat een zeer groot gebied ten noorden en ten zuiden van de limes (tot aan Xanten) wordt bestreken. Het materiaal is verzameld uit edities tot omstreeks 1931 en bewerkt in de vorm van Griekse en Latijnse excerpten. Uitvoerige toegangen en een reeks aanvullingen vindt men in deel 3.

Deel 1 vormt nog steeds een handig hulpmiddel voor verkennend onderzoek. Daarentegen zijn deel 2 (over inscripties) en deel 3 (over vindplaatsen van Romeinse oudheden tot 1940) sterk verouderd. Wel bieden ze nog nuttige informatie over oude literatuur en handschriften aangaande Romeinse vondsten in Nederland sinds de late Middeleeuwen.

Op grond van het door hem verzamelde en bewerkte materiaal schreef A.W. Byvanck: Nederland in den Romeinschen tijd (Leiden 1943).

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.