Historici.nl

Geheugen van Nederland

Naar de resource

Deze website is een beeldbank waar erfgoedcollecties uit meer dan honderd musea, archieven en bibliotheken online kunnen worden bekeken. Het Geheugen van Nederland is voortgekomen uit het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Het is door de Koninklijke Bibliotheek opgezet met steun van het Ministerie van OCW. De coördinatie van het programma was ook in handen van de Koninklijke Bibliotheek en eindigde in 2012. Het Geheugen van Nederland laat zich het best omschrijven als een enorme digitale schatkamer van het Nederlands verleden.

De beeldbank biedt beeldmateriaal van onder meer foto’s, sculpturen, schilderijen, bronzen beelden, keramiek, moderne kunst, tekeningen, postzegels, affiches en krantenknipsels. Naast beeldmateriaal zijn er ook video- en audiofragmenten te bekijken en te beluisteren. De website biedt zo een historisch overzicht van tientallen bijzondere collecties. Bezoekers kunnen door de collecties bladeren, de collecties per instelling of thematisch doorzoeken, of gericht naar (beeld)materiaal over een specifiek onderwerp zoeken. De website heeft ook een apart educatief gedeelte. Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden hier digitale lessen die ontwikkeld zijn op basis van bestaande geheugencollecties.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.