Historici.nl

Getuigenverhalen

Naar de resource

Door Ruben de Vos, Paula Witkamp, Ishan Sital (jaar van publicatie: 2010)

Deze website ontsluit alle interviews met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog die binnen het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het Ministerie van VWS zijn gemaakt. Al deze gesprekken zijn opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services en zijn daar beschikbaar voor onderzoek. Alle openbare interviews zijn via de website te bekijken. Met dit oral history project wil de initiatiefnemer, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de herinnering aan de oorlog levend houden, aangezien het aantal mensen dat hierover kan vertellen steeds kleiner wordt. Op de website zijn alle interviews ingedeeld naar het project waarin ze zijn gemaakt en voorzien van context in de vorm van een inleidende tekst over het onderwerp. De projecten zijn op hun beurt ingedeeld in thema’s, waaronder ‘Illegaliteit’, ‘Nederlands-Indië’, ‘Vervolging’ en ‘Evacuatie’. De  interviews zijn in drie categorieën opgedeeld: interviews die openbaar en doorzoekbaar zijn, interviews die openbaar maar niet doorzoekbaar zijn doordat niet bij alle interviews de transcriptie van het gesprek is verwerkt, en interviews waarbij de geïnterviewde heeft aangegeven dat het gesprek niet aan een algemeen publiek mag worden getoond. De contextinformatie van deze interviews en de projectinformatie van het project waarbinnen ze zijn afgenomen zijn wel zichtbaar.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.